OFK Solčany

HRÁČI
KONTAKT
ZÁPASY

OFK Solčany

KONTAKTNÁ OSOBA

Mgr. Dárius Soboňa

0917 345 111

issf.ofksolcany@gmail.com

ADRESA

Hviezdoslavova 807/87
95617 Solčany

IČO

37862537

IBAN

SK76 5600 0000 0091 2757 0001