ŠK Nová Dedina

HRÁČI
KONTAKT
ZÁPASY

ŠK Nová Dedina

KONTAKTNÁ OSOBA

Michal Mráz

0908683367

ADRESA

Nová Dedina 125
93525 Nová Dedina

IČO

31103740

IBAN

SK12 0200 0000 0013 8248 1755