TJ Dvorníky – Včeláre

HRÁČI
KONTAKT
ZÁPASY

TJ Dvorníky – Včeláre

KONTAKTNÁ OSOBA

Ing. Waldemar Vislay

0911922259

obecdvorniky@gmail.com

ADRESA

Dvorníky 4
04402 Dvorníky-Včeláre

IČO

42249503

IBAN

SK44 0900 0000 0050 3047 9836