FKM Nové Zámky

HRÁČI
KONTAKT
ZÁPASY

FKM Nové Zámky

KONTAKTNÁ OSOBA

Mgr. Július Varga

0905808607

futbalovyklubmestanz@gmail.com

ADRESA

Nám. hrdinov 1631/1
94001 Nové Zámky

IČO

00611701

IBAN

SK10 0900 0000 0051 4837 9777