MŠK Námestovo

HRÁČI
KONTAKT
ZÁPASY

MŠK Námestovo

KONTAKTNÁ OSOBA

Ing. Andrej Stašiniak

0918686812

info@msknamestovo.sk

ADRESA

Bernolákova 982
02901 Námestovo

IČO

35663596

IBAN

SK77 5600 0000 0040 3980 3001