MŠK Považská Bystrica

HRÁČI
KONTAKT
ZÁPASY

MŠK Považská Bystrica

KONTAKTNÁ OSOBA

Očkayová Zuzana

0907081496

ockayova@azet.sk

ADRESA

ulica Odborov 244/8
017 01 Považská Bystrica

IČO

31637655

IBAN

SK72 5600 0000 0028 3176 8001