OFK Vojčice

HRÁČI
KONTAKT
ZÁPASY

OFK Vojčice

KONTAKTNÁ OSOBA

Jozef Bajus

0907915930

jozefbajus77@gmail.com

ADRESA

P. O. Hviezdoslava 408/1
07622 Vojčice

IČO

31958401

IBAN

SK26 0200 0000 0026 2428 6755