ŠK Javorník Makov

HRÁČI
KONTAKT
ZÁPASY

ŠK Javorník Makov

KONTAKTNÁ OSOBA

0902 327 506 Michal Bobek

0905 251 150

skjavornikmakov@gmail.com

ADRESA

Čierne 17
02356 Makov

IČO

30229561

IBAN

SK95 0900 0000 0000 5199 1457