TJ Jednota Bánová

HRÁČI
KONTAKT
ZÁPASY

TJ Jednota Bánová

KONTAKTNÁ OSOBA

Bystrík Paňák

0907 837345

panakbystrik@gmail.com

ADRESA

Juraja Závodského 758/194
01004 Žilina

IČO

00688851

IBAN

SK65 5600 0000 0056 5218 3001