TJ Kostolné Kračany

HRÁČI
KONTAKT
ZÁPASY

TJ Kostolné Kračany

KONTAKTNÁ OSOBA

TJ Kostolné Kračany

0915731511

juliuscsorgo@gmail.com

ADRESA

Kostolné Kračany 86
93003 Kostolné Kračany

IČO

31822321

IBAN

SK55 3100 0000 0044 1006 1509